Ledige lokaler

Alle de ledige arealene kan deles inn i mindre enheter.

  • U1 etg.: 1 600 kvm BTA, med mulighet for egen inngang og god eksponering langs Maridalsveien.

  • 1 etg.: To ledige arealer på 1600 kvm.

  • 2 etg.: To ledige arealer på 1600 kvm BTA. Ett areal på 600 kvm BTA ledig.

  • 3 etg.: Ett areal på 1600 kvm BTA.

  • Totalt sammenhengende areal 5400 kvm BTA (mulighet for enbruker-bygg med egen inngang!). 1–3. etg. Etasjene knyttes sammen med interntrapp.

  • Høytlager U3: 700 kvm

Plantegninger

Er du interessert i leie av lokaler?

Ta kontakt