FRA 600 – 8.500 KVM.

Ledige arealer

Alle de ledige arealene kan deles inn i mindre enheter.

U1 etg.: 1 600 kvm BTA, med mulighet for egen inngang og god eksponering langs Maridalsveien.
1 etg.: To ledige arealer på 1600 kvm.
2 etg.: To ledige arealer på 1600 kvm BTA. Ett areal på 600 kvm BTA ledig.
3 etg.: Ett areal på 1600 kvm BTA.

Totalt sammenhengende areal 5400 kvm BTA (mulighet for enbruker-bygg med egen inngang!). 1-3 etg. Etasjene knyttes sammen med interntrapp.

Høytlager U3: 700 kvm

Kontakt
Lars Simen Paulsgaard
Telefon: +47 474 73 655
E-post: lsp@malling.no
Mette H. Nordtvedt
Telefon: +47 952 57 015
E-post: mhn@selvaageiendom.no
Personvernerklæring | Forbehold | Copyright  © 2024